Digital mobning

Et barn, der bliver udsat for digital mobning, er aldrig i “helle”. Mobningen  foregår i alle døgnets timer, og mobningen er endda ofte af mere alvorlig karakter, fordi afsenderen kan være anonym. Beskeder, videoer og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og det er ikke nemt at få det fjernet igen. Derfor er vi voksne nødt til at gøre, hvad vi kan for at forebygge og håndtere den digitale mobning. Ifølge en undersøgelse foretaget af Børns Vilkårs spørgeundersøgelse fra 2018 svarede 56 % af de adspurgte forældre, at de først havde talt med deres barn om digitale krænkelser ”da det var for sent”, og ifølge den europæiske undersøgelse “EU kids online – net children go mobile” har 21% af 9-16-årige  oplevet mobning online inden for det seneste år. Samme undersøgelse viser også, at mobning via digitale medier er et langt større problem i Danmark end i andre europæiske lande.

Men hvad kan vi gøre ved digital mobning?

Digital mobning er ofte meget svært for forældre, lærere og skoleledere at håndtere. Men den gode nyhed er, at du kan gøre noget, og der er masser af hjælp og vejledning at hente.

1. Læg en god anti-mobbestrategi

Det første skridt i kampen imod digital mobning er en god anti-mobbestrategi. Det har faktisk været et lovkrav siden 2017. Strategien skal selvfølgelig inkludere den digitale mobning, og hvis den skal virke, skal den skabes i fællesskab med alle skolens parter. Loven siger, at det er skolebestyrelsen, der fastsætter antimobbestrategien, men som det ofte er med strategier, virker de ikke, hvis alle parter ikke har medejerskab. Inddrag derfor både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse, når I lægger jeres strategi. Søg råd og vejledning undervejs. Red Barnet tilbyder f.eks. materialet DropMob.

2. Mobilen ud af klasseværelset

Børnene opholder sig en stor del af dagen i klasseværelset, så en af de første ting, du som skoleleder eller lærer kan gøre, er at få mobiltelefonerne ud af klasselokalet. I skolen er fuldt fokus og nærvær nødvendigt for at få mest muligt ud af undervisningen, og så længe elevernes øjne og fingre er rettet mod mobiltelefonerne, er deres nærvær i klasselokalet ikke-eksisterende. Med en mobilkasse eller en væghængt løsning som f.eks. et mobilskab afleverer eleverne deres telefoner om morgenen, og så får de dem først, når de går hjem igen. Det løser ikke hele problemet, men det begrænser den digitale mobning og sender et tydeligt signal til børnene om, at nærvær og fokus forudsætter mobilfri tid. Eksperter bakker denne anbefaling op, og der ses generelt en stor positiv effekt ved mobilfri skoleundervisning.

3. Undervis jer selv og eleverne i digital dannelse

Konsulent Lykke Møller Kristensen rådgiver skoler i forebyggelse af digital mobning. Hun mener, at lærerne ofte står alene med udbredelsen af den digitale dannelse, og at de ofte føler, at eleverne ved mere, end de selv gør om kommunikation online. Derfor er det en rigtig god idé at søge viden, hjælp og vejledning. Red Barnet har gode guides og vejledninger til håndtering af digital mobning og digital dannelse. F.eks. “Bare en joke” og “Slet Det-Rådgivningen”.