God mobilpolitik

Hvordan laver man en effektiv, god mobilpolitik i skolen. En politik, der giver øget nærvær og færre forstyrrelser – uden at eleverne protesterer? Totalt mobilforbud? Ingen regler? Eller findes den gyldne middelvej, hvor alle er glade? Der er mange holdninger netop til skolernes mobilpolitik, og der er både dem, der synes, at et forbud giver de bedste betingelser og dem, der mener, at vi tager vigtig læring fra eleverne, når vi fjerner et teknologisk redskab, som alligevel er kommet for at blive. Vi er dagligt i kontakt med mange skoler hos holdon, og når vi lytter til skoleledere og læreres fortællinger, bliver vi klogere på, hvordan en god mobilpolitik kan skrues sammen. Vi har lavet en guide til dig, der står for skolens mobilpolitik. Når du skal i gang med at udforme en god mobilpolitik, er det vigtigt at overveje følgende:

1. Hvem skal inddrages i processen?

På nogle skoler er det lærerne, der i samarbejde med skolelederen bestemmer skolens politik for brugen af mobiltelefoner, andre vælger at inddrage forældrene og/eller eleverne, når regelsættet nedskrives. Det vigtige her er, at I inddrager de forskellige parter med det formål at lytte til deres ønsker og erfaringer. En lærer vil kunne fortælle positive og negative historier om brugen af mobiltelefoner i klasserne, skolelederen kender til skolens øvrige værdier og eleverne kan have masser af nye perspektiver og ideer, som vi voksne, der ikke er vokset op med telefonerne aldrig ville have tænkt på.

2. Lad jer inspirere af andre skolers mobilpolitik

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, og samtidig er det er altid en god idé at have noget konkret at tale ud fra. Så vi anbefaler, at I starter med at finde ud af, hvad andre gør. Hvad virker hos dem? Hvilke modeller går bedst i tråd med nogle af de ønsker og værdier, I har? I denne artikel beskrives tre modeller, som alle opfattes som effektive.

3. Hvornår skal reglerne gælde?

Skal telefonerne være tilladt i timerne? Hvad med frikvarteret? Og lejrturen, hvad gør man der? Igen er det en god idé at se på, hvad andre gør og sammenholde de forskellige regelsæt med skolens værdier. Overvej:

  • Hvad giver læreren de bedste betingelser for at skabe den bedste undervisning?
  • Hvordan sikrer vi nærvær i timerne?
  • Hvordan forhindrer vi digital mobning i skoletiden?
  • Hvordan sikrer vi elevernes digitale dannelse?
  • Hvordan kan vi lave regler, der tilgodeser de timer, hvor mobiltelefonen kan bruges aktivt og positivt i undervisningen?

4. Hvad gør vi med telefonerne i den tid de ikke er tilladt?

De fleste skoler har efterhånden et mobilhotel, som enten kan være en kasse eller et skab i hvert klasseværelse, hvor elevernes telefoner kan opbevares i den tid, hvor de ikke er tilladt. Det gør det nemt at administrere for læreren, og eleverne kan føle sig trygge, fordi de hele tiden ved, hvor telefonerne er. Mobilholderne fra holdon er sikre løsninger med skum, der beskytter telefonerne, og de findes både som kasser, skabe og væghængte modeller, hvoraf flere kan låses for at opnå endnu større tryghed.

4. Skal de samme regler gælde for alle klassetrin?

Mange skoler vælger at give de større elever mere frihed, da de også er i stand til at tage mere ansvar. Et eksempel på det ses på Klostermarksskolen i Aalborg, hvor eleverne i 0–8. klasse skal aflevere mobiltelefonerne i et mobilhotel om morgenen og kan hente dem igen, når skoledagen er slut. De største klassetrin kan hente deres telefoner i mobilholderen efter hver time og har således adgang til dem i frikvartererne. Læs hele skolens mobilpolitik her.

2. Sørg for at jeres mobilpolitik er tydelig og kendt af alle på skolen

Når I har udformet en mobilpolitik til jeres skole, er det vigtigt, at den er tydelig og kendt af alle på skolen. Det giver mindre anledning til diskussioner i hverdagen. Hvis I har et mobilhotel, så introducer det allerede første dag, og hav respekt for, at det kan være grænseoverskridende for eleverne at aflevere deres telefoner i starten. Efter kort tid viser mange undersøgelser dog, at eleverne sætter pris på den mobilfri tid.