Manglende menneskelig kontakt

“En lille pige klamrer sig til sin mor på en færge på vej mod en ferieø. Pigens hoved når kun lige akkurat op til morens talje. Moren reagerer ikke og lægger overhovedet ikke mærke til det, – hun er helt opslugt af sin Ipad”

“Fire piger sætter sig ind i en Taxi. Der går ikke et minut, før den mørke bil oplyses af svage lys, mens alle pigerne tjekker deres Iphone eller tablet. De sms´er eller tjekker facebook akkompagneret af lidt spredt snak. Men det meste af tiden er de stille.”

Morens ligegyldighed og pigernes tavshed er symptomer på, hvordan teknologien fanger vores opmærksomhed og afbryder kontakten til andre. I 2006 blev ordet “Pizzled” optaget i den amerikanske ordbog. Det er en kombination at “puzzled” (forundret) og “pizzed off” (irriteret). Udtrykket beskriver den følelse, man får, når den, man er sammen med, pludselig hiver sin smartphone op af lommen og taler med en anden. Dengang blev folk stødt og forarget. I dag er det snarere reglen end undtagelsen.

Teenagere går forrest i denne udvikling. I starten af dette årti nåede de i gennemsnit op på 3417 mobilbeskeder om måneden. En gennemsnitlig amerikansk teenager sender i gennemsnit over 100 beskeder om dagen – ca. ti hver vågne time. – og iøvrigt også på cyklen.

Hvor er menneskets fokus?

I dag vokser børn op i en virkelighed, hvor de mere end nogensinde før i menneskets historie tilpasser sig maskiner frem for mennesker. Det er bekymrende af flere forskellige årsager. En af dem er, at det følelsesmæssige og sociale kredsløb i et barns hjerne udvikles gennem barnets kontakt med andre i løbet af en dag. Interaktionerne former hjernens kredsløb, og jo færre timer der bruges sammen med andre og jo flere foran en skærm, desto større er risikoen for et mentalt underskud.

Al den tid, der bruges digitalt, går fra den tid, der bruges i direkte kontakt med andre mennesker, – hvor vi lærer at aflæse de nonverbale signaler. De indfødte i denne nye digitale verden er måske nok fingernemme på tastaturet, men kan til gengæld være udstyret med ti tommelfingre, når de skal læse andre ansigt til ansigt, her og nu.

Meningsfuld kontakt kræver gensidig opmærksomhed – fælles fokus – og i det hav af distraktioner, vi dagligt navigerer i, må vi gøre os endnu mere umage for at opleve den slags øjeblikke.

Denne dybe forståelse står i skarp kontrast til det evigt tillokkende internet, som netop er kendetegnet ved alle de forstyrrende elementer.

Det bombardement af tekst, video, billeder og forskellige budskaber, vi møder på nettet, kan opfattes som en fjende mod den dybere forståelse. Fordybelse kræver, at man fastholder fokus. Jo mere distraherede vi bliver, desto mere overfladiske bliver vores refleksioner – og omvendt, Jo kortere vores refleksioner er, desto mere ligegyldige vil de sandsynligvis blive….

Daniel Goleman

Daniel Goleman efterspørger i sin bog “Fokus” “fastholdt opmærksomhed” som en af de vigtige evner, et menneske skal besidde. Opmærksomheden er også en del af den evne, der er med til at vi kan mærke, hvordan vi har det og hvorfor, at kunne læse andre menneskers følelser og have let ved at interagere. Han mener, “fastholdt opmærksomhed” udgør et vigtigt mentalt værktøj.

Opmærksomhedsforskningen viser, at det er vores opmærksomhedsevner, der afgør, hvor godt vi udfører en opgave. Hvis evnerne er underudviklede, klarer vi os dårligt, hvis de er veludviklede, klarer vi os godt. Hvor let og hvor ubesværet vi går gennem livet, afhænger af denne subtile del af virkeligheden. Selvom sammenhængen mellem opmærksomhed og dygtighed for det meste er skjult, skinner det igennem alt, hvad vi forsøger at opnå.

Treenigheden: Indre fokus, fokus på andre, ydre fokus. Et godt liv fordrer, at vi færdes lige let på alle tre områder.

Yoda siger: “ Dit fokus, er din virkelighed”.

Den nobelprisvindende økonom Herbert Simon forudså dette scenarie helt tilbage i 1977. I hans skrifter om den kommende informationsrige verden advarede han om, at informationerne opsluger “modtagernes opmærksomhed. Overflod af information skaber derfor mangel på opmærksomhed”.