Lidt til Eftertanken

Manglende menneskelig kontakt!

I dag vokser børn op i en virkelighed, hvor de mere end nogensinde før i menneskets historie tilpasser sig maskiner frem for mennesker.

Det følelsesmæssige og sociale kredsløb i et barns hjerne udvikles gennem barnets kontakt med andre i løbet af en dag. Interaktionerne former hjernens kredsløb, og jo færre timer der bruges sammen med andre og jo flere foran en skærm, desto større er risikoen for et mentalt underskud.

Den tid, der bruges digitalt, går fra tid, der bruges i direkte kontakt med andre mennesker, – hvor vi lærer at aflæse de nonverbale signaler. De indfødte i denne nye digitale verden er måske nok fingernemme på tastaturet, men kan til gengæld være udstyret med ti tommelfingre, når de skal læse andre ansigt til ansigt, her og nu.

Meningsfuld kontakt kræver gensidig opmærksomhed – fælles fokus – og i det hav af distraktioner, vi dagligt navigerer i, må vi gøre os endnu mere umage for at opleve den slags øjeblikke.

 

Denne dybe forståelse står i skarp kontrast til det evigt tillokkende internet, som netop er kendetegnet ved alle de forstyrrende elementer.

Det bombardement af tekst, video, billeder og forskellige budskaber, vi møder på nettet, kan opfattes som en fjende mod den dybere forståelse. Fordybelse kræver, at man fastholder fokus. Jo mere distraherede vi bliver, desto mere overfladiske bliver vores refleksioner – og omvendt, Jo kortere vores refleksioner er, desto mere ligegyldige vil de sandsynligvis blive….

 

Daniel Goleman – Fastholdt opmærksomhed

Daniel Goleman efterspørger i sin bog “Fokus” “fastholdt opmærksomhed” som en af de vigtige evner, et menneske skal besidde. Opmærksomheden er også en del af den evne, der er med til at vi kan mærke, hvordan vi har det og hvorfor, at kunne læse andre menneskers følelser og have let ved at interagere. Han mener, “fastholdt opmærksomhed” udgør et vigtigt mentalt værktøj.

Opmærksomhedsforskningen viser, at det er vores opmærksomhedsevner, der afgør, hvor godt vi udfører en opgave. Hvis evnerne er underudviklede, klarer vi os dårligt, hvis de er veludviklede, klarer vi os godt. Hvor let og hvor ubesværet vi går gennem livet, afhænger af denne subtile del af virkeligheden. Selvom sammenhængen mellem opmærksomhed og dygtighed for det meste er skjult, skinner det igennem alt, hvad vi forsøger at opnå.

Treenigheden: Indre fokus, fokus på andre, ydre fokus. Et godt liv fordrer, at vi færdes lige let på alle tre områder.

Yoda siger: “ Dit fokus, er din virkelighed”.

Den nobelprisvindende økonom Herbert Simon forudså dette scenarie helt tilbage i 1977. I hans skrifter om den kommende informationsrige verden advarede han om, at informationerne opsluger “modtagernes opmærksomhed. Overflod af information skaber derfor mangel på opmærksomhed”.